ProcessExcellence®

ProcessExcellence® is een verbetermethodiek om bedrijfsprocessen productiever, efficiënter en effectiever uit te voeren. Met deze methodiek brengen wij uw operationele performance naar een structureel hoger niveau. Onze ProcessExcellence® methodiek is niet op één verbetertechniek gebaseerd, maar combineert verschillende succesvolle optimalisatietechnieken, die worden ingezet afhankelijk van het doel en karakter van de organisatie.
Elke organisatie is anders, daar passen wij onze methodiek op aan.

Het programma gaat echter altijd uit van drie vaste pijlers.

  • Procesverbetering (kwaliteit)
  • Proactieve aansturing (leidinggevend gedrag)
  • Besturingsmodel (management informatie)

Procesverbetering

De eerste pijler kenmerkt zich door het in kaart brengen van de huidige bedrijfsprocessen. Samen met de opdrachtgever brengen we via een bottom-up aanpak knelpunten in kaart en vinden geschikte oplossingen. Deze liggen nu eenmaal op de werkvloer.

Terugdringen van verspilling, verhogen van productiviteit en stroomlijnen van bedrijfsprocessen zijn aspecten waar we ons in deze pijler op richten. Door de klant vanaf dit moment al bij het proces te betrekken wordt er niet alleen meer draagvlak maar ook meer betrokkenheid van medewerkers gecreëerd. Daardoor worden verbeteringen effectief en structureel doorgevoerd.

Proactieve aansturing

Leidinggevend gedrag is een cruciale factor in het behalen van de programmadoelstellingen. De tweede pijler van het proces richt zich dan ook volledig op de (gewenste) manier van leidinggeven. We helpen om processen, afdelingen en werknemers beter aan te sturen en cultiveren een daarbij passend effectief leidinggevend gedrag.

In eerste instantie is de consultant op de vloer hiervoor verantwoordelijk. Afhankelijk van de situatie en vraagstelling kunnen wij echter ook andere middelen inzetten. Daartoe behoren maatwerk interventies voor teams, management games en individuele coaching die bijdragen aan succesvolle gedragsontwikkeling.

Besturingsmodel

De derde pijler is er op gericht om transparante en relevante managementinformatie te creëren. Om resultaten meetbaar te maken.

Om verbeteringen feitelijk in beeld te brengen, worden prestaties vooraf en achteraf gemeten. Dit laat zowel zien hoe het bedrijf er voor staat en is een graadmeter voor de realisatie.