Werkwijze

Wat ons typeert is niet alleen kennis of een succesvol verbeterprogramma. Wat ons kenmerkt is onze manier van werken. Pragmatisch, open en betrokken. Doelgericht en met plezier.

Projectfasen

Onze werkwijze is ingedeeld naar drie fasen:

  • analyse
  • implementatie
  • borging

Tijdens de eerste fase brengen we huidige bedrijfsprocessen in kaart en stellen wij de verbetermogelijkheden vast. De aandacht gaat hierbij niet alleen uit naar de afzonderlijke afdelingen maar ook naar de organisatie als geheel. Deze periode duurt drie tot vijf weken en wordt afgesloten met een realistisch en feitelijk onderbouwd verbeterpotentieel en plan van aanpak.

In de tweede fase implementeren wij de verbeteringen en wordt het plan ter realisatie uitgevoerd. We gaan met de opdrachtgever de werkvloer op en richten ons op de oplossing van knelpunten in zowel het proces, de besturing en de stijl van leidinggeven. Al doende creëren wij een blijvende mindset van ‘continu verbeteren’.

Soms verdient de samenwerking van een (management) team extra aandacht. Wij bieden hiervoor maatwerk interventies aan. Ook van management games maken wij gebruik, bijvoorbeeld onze beproefde workshop 'Show Your True Colours®' en 'De Concurrent' voor groepen tot 16 deelnemers.

De derde en laatste fase richt zich op borging. Met behulp van audits controleren we enige tijd na afronding van de implementatie of de kwaliteit behouden wordt en of de ingevoerde werkwijzen worden toegepast.

Filosofie

Beweging ontstaat vaak vanuit een bepaalde behoefte. De behoefte om dingen beter en slimmer te doen. Bij ons ook.
Onze ervaring met consultancy was in eerste instantie vanuit de rol van de opdrachtgever. Dit gaf ons een helder beeld van waar de valkuilen zaten en waar de ruimte voor verbetering. Onze uitgangspunten zijn draagvlak, kennisoverdracht en ownership.

ProExc werd opgericht met een duidelijke filosofie. Geen dikke rapporten, maar samen de werkvloer op. De grote zaken aanpakken in plaats van focussen op de details. En samen met de klant ambitieuze maar vooral haalbare doelen stellen.

Het geheim van ons succes

Uiteindelijk gaat het om de resultaten. Goede, meetbare en vooral blijvende resultaten. Oftewel, een tevreden opdrachtgever! Ons succes is gebaseerd op nauwe samenwerking met de opdrachtgevers, heldere communicatie, commitment en besluitvaardigheid.

Wij geloven dat onze goede resultaten de som zijn van meerdere factoren. Onze ProcessExcellence® methodiek wordt afgestemd op het karakter van uw organisatie. Kritisch waar nodig, enthousiast en resultaatgericht!